zastavka

9. Chvalovice - sklepní ulice před Waldbergem

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Vinařská obec Chvalovice

Chvalovice s první doloženou písemnou zmínkou z 30. června 1279 leží v mělkém údolí potoka Daníž nedaleko zemské hranice Moravy a dolních Rakous. Obec, během staletí označovaná jako Kallendorf či Korndorf, postupně měnila majitele, až nakonec v 16. století přešla do majetku premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Ostatně pozemky kolem Chvalovic a okolních vesnic až k rakouským hranicím patřily převážně klášterům, kromě louckých premonstrátů se o ně dělili žďárští cisterciáci a znojemští jezuité. Pod patronát louckých opatů patřil také chvalovický kostel sv. Markéty, který je v listinách poprvé zmíněn v r. 1284. Výraznou stavbou v centru obce je tzv. Zámeček, chráněná kulturní památka, dále zde nalezneme Mariánský sloup „Loretto“ ze 17. století a soubor barokních soch. Pro potřeby místních občanů i turistů slouží v obci obchůdky, cukrárna, penziony a další podnikatelské aktivity. Velké dětské hřiště s in-line dráhou a Prehistoric Park s modely dinosaurů a dalších zvířat jsou oblíbeným cílem rodinných výletů. Místní část Hatě poskytuje návštěvníkům možnost nákupů, občerstvení a zábavy.

Sklepní ulička v Chvalovicích

Sklepní ulička s více než stovkou sklepů ležící západně od Chvalovic tvoří samostatnou zástavbu. Většinou jednoduché, neklenuté sklepy, vykopané v pískovci ve svazích pod vinicemi, dosahují délky několika desítek metrů, někdy se svažují hlouběji pod zem. Původní vzhled si uchoval především pozdně barokní sklep z roku 1770, vybudovaný v pískovcovém svahu 25 metrů pod povrchem země. Původně sloužil – tak jako mnoho dalších v okolí – jako desátkový sklep premonstrátského kláštera v Louce. Patří k největším sklepům na Znojemsku, je památkově chráněný a jeho chodby dosahují délky 250 metrů. O sklep pečuje Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o., které před sklepem zřídilo ve spolupráci s obcí posezení pod pergolou s nabídkou sezonních ochutnávek. Na území obce leží viniční tratě Dívčí hora a Nad sklepy.

Pěchotní sruby u Šatova a Chvalovic z let 1936–1939

Tíha obrany Československa před druhou světovou válkou spočívala na jihu země především na pevnůstkách různých typů a velikostí, které sloužily jako kulometná hnízda. Říkalo se jim „řopíky“, to podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací. V okolí Šatova byla jejich souvislá linie posílena třemi objekty těžkého opevnění, takzvanými pěchotními sruby, které měly být vyzbrojeny těžkými kulomety, protitankovými kanóny a minomety. V Šatově je možné od dubna do října navštívit pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada, o který pečuje Technické muzeum v Brně. V letním období bývá přístupný také pěchotní srub MJ-S 4 Zatáčka u Chvalovic, o který se stará Klub vojenské historie ROTO Chvalovice.

Místní členové VOC Znojmo

Mezi členy VOC Znojmo, kteří mají ve „chvalovické“ sklepní uličce své sklepy, patří Víno Vaněk s.r.o., Vinařství LAHOFER, a.s. a VINAŘSTVÍ WALDBERG s.r.o.

Vinařství WALDBERG
hospodaří ve dvě stě padesát metrů dlouhém pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován ve Chvalovicích opatem řádu premonstrátů jako součást Louckého kláštera ve Znojmě. Ve své době sloužil jako desátkový sklep a je nyní na seznamu kulturních památek.

Vinařství SIMENON
Vinařství SIMENON bylo založeno v roce 2012. Název vinařství nese jméno tehdejšího rychtáře Chvalovic, který v roce 1717 stvrdil svým podpisem v Louckém klášteře šenkování vína v místní šenkovně ve Chvalovicích. Vinařství hospodaří na 3,5ha vinic v tratích Dívčí hora a U sv. Urbana s odrůdovou skladbou Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Sauvignon. Při výrobě vína je kladen důraz na kvalitní surovinu a důkladné ošetření a zpracování hroznů. V našem vinařství SIMENON pracujeme s moderní technologii, ale i tradici spojenou s dřevěnými sudy, ve kterých prokváší určitá část a následné zrání na jemných kalech dává vínům svůj osobitý charakter.