zastavka

7. Hnanice - sklepní ulice

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Vinařská obec Hnanice

V roce 2001 oslavily Hnanice 800 let existence. Ve středověku ležely na významné obchodní stezce a byly první obcí za zemskou hranicí. Část obce a hlavně desátky ze zdejších vinic patřily premonstrátskému klášteru v Louce u Znojma.

Hnanická sklepní ulička

Sklepní ulička, která patří mezi nejmalebnějším ve Znojemské vinařské podoblasti, začíná před výjezdem z obce směrem k Rakousku po pravé straně silnice. Sklepy jsou z větší části vyhloubené pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami, obvykle s cihlovou klenbou, výklenky, původně určenými pro velké sudy s vínem, a chodbami navazujícími kolmo na sebe. Nadzemní lisovny jsou často postavené z kamene a hlíny.

Hnanické kapličky

V půvabné krajině s vinohrady kolem Hnanic najdete jedenáct drobných výklenkových kapliček, nazývaných též poklony. Většinou vznikly během první poloviny 19. století, ta nejstarší, zasvěcená sv. Ivanovi, pochází z roku 1805. Další kapličky jsou zasvěceny sv. Anně, sv. Kryštofovi, sv. Jiří, Panně Marii, sv. Wolfgangovi, sv. Barboře a sv. Vojtěchovi, samozřejmě nesmí chybět patroni českých a moravských vinařů sv. Václav a sv. Urban.
Jednu z větších kapliček objevíte cestou k vinici Šobes; ta je zasvěcena sv. Hubertovi.

Heiligerstein – Svatý Kámen

Na návrší mezi Hnanicemi a rakouským Miterretzbachem na území Rakouska objevíte zvláštní mísovitý kámen. Naši sousedé jej považují za jednu z největších záhad a mají za to, že mystický kámen je jedním z prehistorických obětních kamenů, jaké vznikaly mezi dobou kamennou a železnou, bývalým keltským kultovním a později i poutním místem. Vypráví se například, že když se v prohlubni nahromadí rosa a dešťová voda, ještě dodnes působí pohanské kouzlo. Koruny stromů rozšumí vítr, Svatý Kámen obkrouží čarodějné postavy, a když si vodou z kamene slepé děti před rozedněním omyjí obličej, mohou opět prozřít.
Po svém uzdravení v roce 1647 zde nechala Katharina Oberhammerinová, měšťanka z Retzu, postavit kapličku. Později ji nahradil mariánský kostel, který však byl v roce 1785 zrušen a zbourán na základě císařského nařízení Josefa II. Dnes tu stojí malá kaple a vyhlídková terasa, umožňující panoramatický pohled do okolí Retzu, Šatova a Hnanic.

Místní členové VOC Znojmo

Vinařství Thaya
THAYA vinařství spol. s r.o. vyrábí víno výhradně z hroznů vypěstovaných na 75 ha vlastních vinic v okolí vinařské obce Hnanice. Vinice jsou obhospodařovány dle zásad integrované produkce. Zajímavostí vinařství je výroba oranžových vín v hliněné nádobě kvevri. Vinice pro výrobu vín značky VOC Znojmo se nacházejí ve viničních tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa u obce Hnanice. THAYA vinařství spol. s r.o. buduje svoji image i osobitým designem, o čemž svědčí získané prestižní ocenění Red Dot – jedné z nejznámějších globálních soutěží komunikačního designu v Berlíně.

Vinařství Josef Kořínek
Josef Kořínek Vinařství vzniklo v roce 2015 jako pocta vinařskému umu svých předků. Pod rukama tří generací rodu Kořínků se zde rodí a prezentují vína s moravskou duší – vína energická, svěží a mnohdy nevyzpytatelná. V nedaleké rodinné vinotéce může návštěvník ochutnat vína nejen z vlastní produkce, ale i ze spřátelených regionálních vinařství.